Onze aanpak

Tandartspraktijk De Clercqstraat

Bij Tandartspraktijk De Clercqstraat staat de patient centraal. We ontvangen u op een gastvrije manier en we doen er alles aan om u op uw gemak te stellen; U bent tenslotte onze gast!

Op het gebied van tandheelkunde zijn er de laatste decennia veel vorderingen gemaakt. Ieder jaar worden er nieuwe ontdekkingen gedaan en deze ontwikkelingen volgen we de voet.

Loopt u ergens tegenaan en heeft u daar vragen en/of klachten over? Bespreek dit dan met de tandarts of met de assistente. Een verhelderend gesprek levert meestal veel op. Bovendien is het voor de tandarts belangrijk te weten dat iets onduidelijk is of dat u met een probleem zit. Zo kunt u gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

Mocht u er samen niet uitkomen of wilt u uw klacht met een onafhankelijke partij bespreken, dan kunt u telefonisch informatie uitwisselen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP): 0900 - 2025012 (0,90 cent per minuut).

U kunt ook gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling. U klacht wordt dan behandeld door de Centrale Klachtencommissie, waarbij het besluit valt of u wel of geen gelijk krijgt. U kunt in de praktijk vragen naar een klachtenformulier.